Neuro-Linguistic Programming (NLP)

academy

Neuro-Linguistic Programming (NLP)

Dil öğrenmek psikomotor bir beceri olduğundan dolayı, hayatın içinde deneyimlenmeden, kullanma zorunluluğu hissedilmeden “kalıcı” dil öğrenimi gerçekleşmez. Nöro Linguistik Programlama bilinçli bir amaç ile yaşamanın önemini vurgular. Hedeflere ulaşmak için belirli şekillerde davranmak ve konuşmak gerekir.

Nöro Linguistik Programlama, diğer insanların inanç ve davranışlarını değiştirme yönünde çok etkili olduğu kanıtlanmış çeşitli dil ve davranış kalıpları öğretir.

NLP, bu kalıpları kullanırken, yapılan işlemlerin yararlı olup olmadığını görmek açısından, etkileşime girilen kişi veya kişilerin sürekli gözlemlenmesinin önemini vurgulamaktadır. Eğer yapılan davranış işe yaramıyorsa, başka bir davranışta bulunmak önemlidir. İstenen sonuç elde edilinceye kadar davranışı değiştirmeye devam edilmelidir.

Davranış değişikliği tesadüfen ortaya çıkmaz, Nöro Linguistik Programlama kalıplarının sistematik olarak uygulanması gerekir. Aynı zamanda harekete geçmek de önemlidir, çünkü kişi herhangi bir girişimde bulunmadığı sürece hiçbir şey gerçekleşmez.

Kısacası, Nöro Linguistik Programlama yaşamdan istenilenlerin elde edilmesi için düşünme, gözlem ve eylem üzerine kuruludur ve kendi öğrenci deneyimlerimden de söyleyebileceğim üzere, dil öğretimine doğru şekilde entegre edildiğinde kalıcı şekilde dil öğrenimi gerçekleşir.

Geri Dön